Zdraví má vždy přednost před vším, proto jsme v souladu s vládními nařízeními i v souladu s naším vlastním svědomím odložili výroční členskou schůzi plánovanou na 20.března 2020. O našich dalších akcích, případně jejich odložení či zrušení Vás budeme průběžně informovat. Pište nám prosím na náš email volejbalova.drevenice@seznam.cz, rádi zodpovíme Vaše dotazy.

Přejeme všem pevné zdraví a silnou vůli překonat všechny překážky, které nám nastražil Covid 19.

Berme to zodpovědně, ale zachovejme si vždy nadhled a humor, pokud to jen trochu půjde 🙂