V pátek 16.července proběhla v klubovně TJ Sokol důležitá schůze. Členy naší jednoty přivítala hned před vchodem opravdu povedená výstava fotografií, připravená Českým volejbalovým svazem ke 100 letému výročí organizovaného volejbalu v ČR. Moc děkujeme za její propůjčení; zůstane u nás a všichni návštěvníci turnajů si pak budou moci prohlédnout tuto výstavu během 68.Volejbalové Dřevěnice.

Schůze byla důležitá z mnoha důvodů: byla to schůze členská, kterou jsme ze známých důvodů nemohli uspořádat v březnovém termínu, a zároveň to byla schůze předturnajová, protože dva týdny před začátkem naší nejdůležitější akce je potřeba optimálně naplánovat všechny přípravné práce, zajistit připravenost kurtů a všeho zázemí okolo včetně obsazení lidí do všech důležitých pozic, ať už jsou to rozhodčí, soutěžní úsek, technická četa, zásobovování či obsazení prodejních stánků. Je toho hodně a my rozhodně nechceme slevit z ničeho, co vám na turnajích chceme nabídnout, naopak každý rok chceme přijít s něčím novým.

Páteční schůze měla ještě další bonus: byla to schůze volební, kde jsme dle našich stanov na další 4 roky volili výbor TJ řídící činnost Tělovýchovné jednoty Sokol Dřevěnice. Jsme moc rádi, že se nám podařilo přesvědčit našeho duchem nejmladšího člena Luboše Krause, aby se předsednictví nevzdával. Je tím nejlepším člověkem, který dokáže stmelit náš kolektiv a alespoň částečnou odměnou za jeho dlouholetou práci by měly být oslavy 100 let dřevěnického volejbalu a 70 let našeho turnaje, které už teď (alespoň v našich hlavách) připravujeme na rok 2023.

Do našich řad také vítáme nového člena výboru Zdeňka Bajera, který zajisté uplatní své zkušenosti s organizací soutěžního úseku. Mirka Říhu už jsme bohužel nepřesvědčili, aby s námi spolupracoval jako člen revizní komise, ale my víme, že nám nadále určitě bude k dispozici, jak mu jeho zdraví dovolí. Tak snad na nás nové členky revizní komise budou také tak hodné jako Mirek a jejich dohlížení na naši činnost dopadne dobře.

Výbor TJ Sokol Dřevěnice má toto složení:

předseda Luboš Kraus,

členové výboru: Bohuslav Bajer, Zdeněk Bajer, Tomáš Bláha, Aleš Dufek, Jana Foltová, Zdena Hlaváčová, Josef Hlaváč, Zdeněk Kopecký st., Jiří Kraus, Tomáš Kuželka, Oldřich Lukavec, Václav Nidrle, Milan Schlogl, Jiří Šimánek, Lucie Tauchmanová,

členky revizní komise Markéta Bajerová, Ivana Dufková, Ludmila Lukavcová, Alena Nidrlová.

Tomáš Bláha