Náš turnaj už řídí drahná léta “z boudy” jako vedoucí soutěžního úseku a mluvčí turnaje; jako předseda Krajského volejbalového svazu a člen republikového svazu ČVS spojuje Dřevěnici s elitou českého volejbalu, ať už to jsou extraligové týmy, trenéři nebo vedení českého volejbalu na té nejvyšší úrovni. Díky Vaškovi tu máme každoročně Českou televizi a přízeň dalších médií. Václav Nidrle se stává, zcela přirozeně, ředitelem Volejbalové Dřevěnice. Přebírá tak tuto funkci od Luboše Krause, který ovšem zůstává v pozici předsedy TJ Sokol Dřevěnice. Luboš Kraus zvládal dlouhá léta funkci ředitele s velkou noblesou a jsme si jisti, že i nadále bude nejen Václavovi, ale celému našemu týmu a reprezentaci turnaje plně k dispozici.

Vašek se bude muset smířit s tím, že se z boudy bude muset alespoň částečně přestěhovat do ředitelny, protože řízení sportovního úseku je mu bytostně to nejbližší. Tuto roli převezme Jiří Šimánek, který má neméně zkušeností s řízením sportovní části.  Olda Lukavec zůstává v pozici hlavního rozhodčího a bude nadále úzce spolupracovat s Vaškem Židů.

Nové vedení turnaje má tuto podobu:

Ředitel turnaje

Václav Nidrle

Organizační úsek

Václav Nidrle ml., Tomáš Bláha, Luboš Kraus

Soutěžní úsek

Jiří Šimánek a Václav Nidrle mladší

Hlavní rozhodčí

Oldřich Lukavec

Technický úsek

Zdeněk Kopecký, Jiří Kraus, Aleš Dufek

Hospodářský úsek

Jana Foltová, Zdena Hlaváčová

Provozní úsek

Josef Hlaváč, Zdeněk Kopecký, Tomáš Kuželka

Dopravní úsek

Milan Schlogl, Josef Hlaváč, Bohuslav Bajer

Stravovací úsek

Helena Bláhová, Alena Kopecká,  Gábriela Klamrtová

Web a média

Tomáš Bláha

…………………..

Tomáš Bláha