Je to neuvěřitelné, ale je tomu jen měsíc, co jsme slavili náš každoroční sportovní karneval, a o týden později karneval dětský. Tehdy jsme si vůbec neuvědomili, že to mohou být na dlouhou dobu poslední akce, kdy se budeme společně bavit. Roušky a přestrojení, které jsme na sebe nastrojili, byly čistě proto, abychom se vzájemně pobavili, vystrašili, a vytvořili tak pohodovou karnevalovou atmosféru, jako je tomu každým rokem. To jsme ovšem netušili, že za pár týdnů si roušky budeme muset nasadit úplně všichni, a to z důvodu, abychom co nejvíce předešli možné nákazy našich blízkých a chránili se sami před koronavirem.

Pojďme si tedy alespoň připomenout naše karnevalové legrácky, protože humor a nadhled je i to, co nám pomůže překlenout současné těžké období. Karneval začal vlastně již 15.února průvodem masek, jenž se vydal po ránu nejprve do sousední Radimi, která byla v pořádání karnevalu o týden před námi. Karnevaloví matadoři se pak v několika skupinkách, které se postupně rozpojovaly aby se opět mohly spojit u některého ze štedrých vesničanů, vydali křížem krážem po celé Dřevěnici. Pro některé z nás byla cesta domů trochu obtížnější, ale od toho máme kamarády, ne?

Zvaní se očividně podařilo, protože na karneval do Radimi 22.února zavítal takový počet hostů, jako za starých dobrých časů. A zavítali především mladí: a to téměř všichni v maskách, které byly letos mimořádně vyvedené. V nepřítomnosti pánů bavičů Mirka Říhy a Vaška Nidrleho se role konferenciéra zhostil Aleš Dufek, a to velice zdařile. Vyhlášení masek po půl jedenácté bylo velkou úlevou pro mnoho karnevalníků, kteří už těžce lapali po vzduchu. Bohatá byla i tombola, na jejíž přípravě se podílela spousta dobrovolníků včetně našich šikovných žen, které už od časného rána připravovaly chlebíčky.

Tak kdo se skrývá pod těmito nápaditými maskami? Zvolit nejlepší bylo nemožné; Aleš Dufek i Olda Lukavec po právu pochválili všechny.

Zkrátka nepřišly ani naše děti. Ty se sešly v klubovně Sokolu Dřevěnice v sobotu 7.března a i ty nejmenší nás překvapily svými převleky a tanečky za hudebního doprovodu Pavla Šejna, který si vedl výborně i jako organizátor všech her.

No a my všichni moc věříme, že si ty všechny naše srandičky budeme moci za rok ve zdraví zopakovat, a že se rychle překleneme přes toto období masek nedobrovolných.

Tomáš Bláha, TJ Sokol Dřevěnice