V pátek 20. března 2015 se v klubovně na dřevěnickém hřišti za hojné účasti dřevěnických občanů, včetně pana starosty Dušana Vrabce, konala výroční členská schůze TJ Sokol Dřevěnice. Na schůzi pod vedením předsedy TJ Luboše Krause byla zvolena mandátová a návrhová komise. Tajemník Olda Lukavec přednesl zprávu o činnosti Tělovýchovné jednoty za rok 2014, bohatý na sportovní i kulturní události. Pokladník František Polák přednesl detailní zprávu o hospodaření za rok 2014. Za pozitivní výsledky hospodaření vděčíme především našim partnerům a sponzorům. Důležitou součástí schůze byl projev Vaška Nidrleho vysvětlující nutnost úpravy stanov TJ Sokol Dřevěnice. Návrh na nové stanovy upravující mimo jiné i nová oficiální název Tělovýchovné jednoty byl jednomyslně schválen. Na příjemném setkání nechybělo samozřejmě ani bohaté občerstvení, za něž tradičně děkujeme kuchyni Miloše Kuželky.